SIVA INNOVASJONSSENTER

Kategori:

Sted:

Bruttoareal:

Design:

Kontorbygg

Tromsø

16 000 m2

2020

Forskningsparken byggetrinn 4 er et kontorbygg i 4 etasjer med parkeringskjeller i Forskningsparken i Tromsø.

Prosjektet er 2 kontorvolumer med hver sin lysgård og utgjører den siste delen av

De 4 hovedetasjene er gruppert rundt lysgårder og fordelingen av kontorareal er fleksibel – fellesfunksjoner så som heis, sanitær- og pauserom er plassert i bygningenes kjerneområder.