Kirkenes Barn og ungdomskole

Kategori:

Sted:

Bruttoareal:

Ferdigstillelse:

Skole

Kirkenes

12 500 m2

2012

Kirkenes skoler består av barneskole, ungdomsskole, kulturskole samt scenearealer for Samovarteateret.

Bygningens fire hovedfunksjoner uttrykkes som egne fløyer og samles av et sjenerøst sentralrom som innholder kantine, bibliotek, musikkrom/scene, auditorium samt fire åpne amfier.

Fløyene etablerer samtidig skjermede uterom knyttet til henholdsvis barne-trinn, mellomtrinn og ungdomskoletrinn.