Fagereng D7

Kategori:

Sted:

Bruttoareal:

Ferdigstillelse:

Bolig

Tromsø

_

2005

Prosjektet består av to lavblokker med henholdsvis 12 og 14 leiligheter.

Parkering skjer under bakken.

Byggene er organisert rundt et felles skjermet utoppholdsareal, hvor eksisterende trær er beholdt.

Spesielle utfordringer i prosjektet har vært terrengtilpasning i forhold til tilliggende gravlund.